Cash-debt-free

Overname balans met als uitgangspunt dat er geen banksaldo op staat en de rentedragende schulden zijn afgelost.

 

Concurrentie beding

Niet concurrerend werkzaam mogen zijn na de verkoop van de onderneming. Vaak wordt dit uitgebreid naar het niet mogen investeren in concurrerende activiteiten.

Earn Out

Deel van de koopsom dat nabetaald wordt aan de hand van de resultaten van de onderneming na overname.

 

EBITDA

Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization.

Winst vóór rente, belasting, afboekingen en afschrijvingen. In veel jaarrekeningen ook wel bedrijfsresultaat genoemd.

 

Letter of Intent (LOI)

Overeenkomst waarin de koopsom, betaling en de belangrijkste voorwaarden staan vastgelegd, maar ook de ontbindende voorwaarden en de vervolgstappen (tijdspad) staan vastgelegd.