overeenkomst waarin wordt vastgelegd welke informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden en hoe lang die vertrouwelijkheid geldt. Met soms een boetebeding in geval van overtreding.