Overname contract


➞  Leesbaar

➞  Compleet

➞  Zekerheid voor beide partijen

➞  Due diligence

Overname contract

Een overname contract geeft koper en verkoper duidelijkheid over wat er precies is afgesproken en hoe de overname verder verloopt.

Naast de totale overeengekomen prijs maken de volgende onderdelen vrijwel altijd onderdeel uit van een overname contract:

  • Betalingsafspraken: Welk deel wordt direct bij overname betaald, en welk deel later. Het uitgestelde deel is dat een lening of een earn-out? Wat zijn de afrekendata, en waar hangt de na-betaling vanaf?
  • Vóór overnamedatum: wat mag de verkopende partij nog wel/niet doen en waar moet de koper op voorhand in gekend worden? Denk aan investeringen, afgeven van offertes, orders, wijzigen personeelsafspraken, werven van personeel.
  • Op overnamedatum: Wordt er een rekening courant afgelost? Dividend uitgekeerd?
  • Na overnamedatum: Werkt de verkoper nog mee na overname? Hoe lang en met welke taken? Aanvullend betaald, of zit dit in de koopsom opgenomen? Vaak wordt er ook een concurrentie- en relatie beding opgenomen. Zet de koper het gebruik en of huur van het bedrijfspand voort? Welk bedrag en hoe lang? is er een eerste recht van koop? garanties en vrijwaringen: als er achteraf zaken naar boven komen die nadelig zijn voor de koper, hoe wordt daar mee omgegaan? Als dit ‘oud zeer’ is, wordt dit een claim, mag dit verrekend worden? Had de koper er eerder expliciet naar moeten vragen of had de verkoper het vooraf zelf moeten melden? belangrijk is hierin de vragenlijst en de uitkomst van het due diligence onderzoek, deze wordt dan ook vaak aan het overname contract gekoppeld.

Dit is een kleine opsomming van zaken die opgenomen worden in een overnamecontract. Maar, tegelijk moeten risico’s en de koopsom wel met elkaar in propostie blijven. Ondernemen is nooit vrij van risico’s. Wij brengen het terug naar de essentie en De Houtregt houdt het dus graag overzichtelijk. Graag vertellen wij u meer over onze werkwijze.

Overname contract


➞  Leesbaar

➞  Compleet

➞  Zekerheid voor beide partijen

➞  Due diligence