Kinderdagopvang en BSO  

kinderdagopvang en BSO  

Deze onderneming biedt deskundige en gekwalificeerde kinderdagopvang en verschillende vormen van BSO (buitenschoolse opvang), met respectievelijk ca. 60 en 120 kindplaatsen. Met een gemotiveerd team wordt aan kinderen een veilige en vertrouwde opvang geboden vanuit een helder pedagogische beleid. De onderneming beschikt over een moderne huisvesting, met zowel binnen als buiten veel ruimte. De onderneming is gevestigd in het zuiden van het land. Gebouw, inrichting en spelmateriaal zijn alle in goede staat. De onderneming heeft een goede naam en positieve GGD rapportages. Uitbreiding van omzet en activiteiten is mogelijk. Voor het jaar 2023 wordt een omzet verwacht van € 1,5 miljoen.