De term activa-passiva werd genoemd in een overname gesprek, en nu, wat betekent dit voor de overname, voor de prijs? Voor u als ondernemer?

De verschillen op hoofdlijnen

In grote lijnen is een activa-passiva overname te vertalen als de verkoop van de bezittingen en verplichtingen die zich IN een bedrijf bevinden. Bijvoorbeeld de productiemiddelen, voorraad, tekeningen, werkwijze, inventaris, klantendossiers, (leveranciers)contracten, klantcontracten en personeel. De koper mag ook een deel van de activa-passiva overnemen en een deel bij de verkoper laten. Elk onderdeel van de over te nemen activa moet echter apart benoemd worden in de koopovereenkomst, om onduidelijkheid of onenigheid te voorkomen. Een misverstand is zo ontstaan.

Een aandelen transactie is wat dat betreft eenvoudiger: Niet alleen ALLES wat IN of bij het bedrijf hoort, maar ook de ‘verpakking’ de historie en de boekhouding worden meeverkocht.  Er is geen uitgebreide lijst nodig, maar een aandelen overdacht is de alles-in-een overdracht.

Nog meer verschillen …

Als boven staande nog enigszins als een kunstmatig onderscheid overkomt, hierbij nog een aantal verschillen om het verschil nog wat verder af te kaderen:

Een aandelen transactie…

 • Heeft uitsluitend betrekking op een Besloten Vennootschap of een Naamloze Vennootschap
 • Kan uitsluitend via de notaris.
 • De goodwill is niet fiscaal aftrekbaar aan koper’s zijde.
 • De goodwill is niet fiscaal belast bij verkoper.
 • Let op, er kunnen opties verstrekt zijn op de aandelen, of winstrechten. De aandelen kunnen ook verpand zijn.
 • In principe blijven de overeenkomsten met derden ongewijzigd ( bijvoorbeeld) huurovereenkomst van bedrijfs/kantoorruimte.
 • Als er een change of control bepaling in staat, dan vervalt deze automatisch bij overname. Change of control worden vaak opgenomen in financierings-, dealer- en exclusiviteitsovereenkomsten.

 

Een activa-passiva transactie…

 • Kan zowel plaatsvinden bij een bv (besloten vennootschap) als bij een eenmanszaak of vof.
 • Koper en Verkoper kunnen de overname onderling regelen. Een koopovereenkomst volstaat en een notariële overdracht is niet van toepassing.
 • De goodwill is fiscaal aftrekbaar voor koper, doorgaans in 10 jaartermijn, dus 10% per jaar.
 • De goodwill is fiscaal belast voor verkoper. 100% belast in het jaar waarin de koopovereenkomst van kracht is geworden.
 • In principe gaat er geen enkel contract mee over naar de koper, m.u.v. de arbeidsovereenkomsten.
 • Als de klant (leveringscontract, of opdrachtbevestiging) er niet aan meewerkt maakt die overeenkomst geen onderdeel uit van de overdracht. Idem voor leveranciers contracten

 

Er zitten dus nogal wat verschillen tussen de beiden vormen van overdracht. Bij een aandelen transactie wordt de hele historie van een bedrijf mee overgedragen. Ook de fiscale en juridische historie. Als er nog lopende juridische of fiscale geschillen zijn kan de aandelenkoper daar in de toekomst mee geconfronteerd worden. In het boeken onderzoek moet daar rekening mee worden gehouden en ook in de koopovereenkomst kunnen daar garanties voor worden opgenomen.

 

Overnameprijs

Het is tenslotte ook goed om te weten dat de overnameprijs bij een activa-passiva overdracht hoger ligt dan bij aandelenoverdracht. Maar dit heeft vooral een fiscale reden. De hogere prijs ‘compenseert’ de extra belasting die verkoper moet afdragen en het afschrijvingsvoordeel dat de koper heeft.

 

Bovenstaande uiteenzetting gaat verder dan de meeste artikelen hierover op internet. Maar toch is het verstandig om dit bij een overname-expert voor te leggen. Wij leggen u graag uit welke van beide varianten in uw situatie van toepassing is, welke variant raadzaam is maar en ook wat de overname-technische gevolgen zijn.

 

Voor meer info contact ons.

 

Door dik en dun.

De Houtregt corporate finance.

ACTIVA-PASSIVA


➞  fiscaal

➞  juridisch

➞  praktisch

1 + 1 = 3

Als gewezen ondernemer wilt u misschien toch graag nog blijven ondernemen, maar dan wat meer op de achtergrond? Adviezen geven? Participatie? Dat kan. Groeiende bedrijven en start-ups staan open voor uw kapitaal en kennis. Wij begeleiden u graag.

Kapitaal en financiering

Kapitaalverstrekken kan op twee manieren: middels een lening danwel door overdracht of uitgifte van aandelen. Er is ook nog een tussenvorm waarbij de lening na een afgesproken termijn onder voorwaarden omgezet kan worden in aandelen. Wij vertellen u graag meer over de voor- en nadelen.

Heldere overeenkomsten

U bent ondernemer en u ziet groei mogelijkheden? U wilt graag extra kennis en kunde aantrekken en binden om dit te verwezenlijken? Ook hierin is De Houtregt u graag van dienst.

Uit elkaar ?

U hebt (of beheert) een investeringsfonds en belegt in groeiende of doorstartende ondernemingen? Graag zijn wij u van dienst om de juiste ondernemers voor u te vinden.