Onderhandelen ?

De koper vindt de prijs te hoog, de verkoper vindt de prijs te laag: What’s new? Inderdaad. Tegengestelde belangen en hoe kom je toch tot overeenstemming? Hier begint het onderhandelen, op basis van feiten.

Onderhandelen


➞  Prijs

➞  Voorwaarden

➞  Emotie

➞  Vastleggen afspraken

Ervaring, inzicht en …emotie

Als startpunt is het zinvol dat zowel koper als verkoper ieder voor zich een goed onderbouwde waardebepaling laten maken. Dit brengt de toekomstige verdienmogelijkheden en risico’s in beeld en geeft houvast over wat economisch haalbaar en realistisch is.   Daarnaast zijn er nog andere parameters waarlangs partijen het eens kunnen en moeten worden: betaaltermijn, zekerheden, direct betaald of uitgestelde betaling met een upside potential (earn-out)?

Dan de menselijke kant:  Na vele jaren heeft de eigenaar het bedrijf gebracht waar het staat en heeft ongetwijfeld diverse up’s en downs meegemaakt wat vaak verbondenheid en trots creëert. Kopers zien juist kansen en risico’s die – terecht of niet- anders zijn dan de verkoper. En dit brengt emoties mee en die hebben uiteraard weerslag op de onderhandelingen.

Een overname adviseur met ervaring weet hoe hij deze schijnbare kluwen van financiële en menselijke componenten kan ontwarren en verbinden. Hij kan ook oplossingen aandragen om een impasse te doorbreken. Ervaring, inzicht en gevoel voor emotie, dat wilt u van uw overname adviseur.

Zie een aantal afgeronde referentie projecten.

Vastleggen wat afgesproken is.

De bekende handdruk is gegeven. Dan komt het er op aan dat uw overname adviseur die er vanaf het begin bij betrokken is duidelijk vastlegt wat er is afgesproken. En zo doen wij dat.

onderhandelen de houtregt bedrijfsovernames