Overname financiering

Als er naast de eigen inleg een overname finaciering benodigd is, dan zij daar verschillende routes voor. Graag adviseren wij u daarin.

Overname financiering


➞  Cash-flow / kasstroom

➞  Zekerheden

➞  De ondernemer

➞  De markt

..maal de winst?

Waardebepaling is meer dan een formule invullen. Niet alleen de winst uit het jaarrapport telt, maar ook de kwaliteit van de balans. En daarnaast bijvoorbeeld ook: is er recent geïnvesteerd, of moet dat nog? Wordt de omzet behaald bij 2 grote of 20 kleinere afnemers? Hoe is de leeftijdsopbouw van het personeel? Zijn huisvesting en auto’s marktconform in de jaarrekening opgenomen? Zijn er (eenmalige) uitschieters in de kosten of opbrengsten? Allemaal zaken waar u niet mee verrast wil worden. Ook de wederpartij neemt steeds vaker een adviseur in de arm.

Geen twee bedrijven zijn identiek

In onroerend goed gebeurt het nog wel eens: als uw pand lijkt op dat van de buren is de marktwaarde vergelijkbaar.
Bij waardebepaling van bedrijven is dat zo goed als ondenkbaar. Een bedrijf kent veel meer waardeaspecten die niet allemaal direct voor de hand hoeven te liggen. Of lastig meetbaar zijn.
Dan komt het aan op een praktische benadering en goed marktgevoel.

De Houtregt Corporate Finance dus.