Overname financiering

Als er naast de eigen inleg een overname financiering benodigd is, dan zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Graag adviseren wij u daarin.

Overname financiering


➞  Cash-flow / kasstroom

➞  Zekerheden

➞  De ondernemer

➞  De markt

..hoe vraag je overname financiering aan?

De bancaire overname financiering: relatief lage rente maar er worden wel zekerheden verlangd door de bank.

Daarnaast zijn er nog aanvullende financieringsmogelijkheden. Crowdfunding of inveseringsfondesen bijvoorbeeld, die beide ter compensatie van een hoger risico ook een hogere rente verlangen.

Wij beoordelen de overname en de financierbaarheid.  Wij stellen een financieringsmemorandum op met daarin alle informatie die voor een financier relevant is om zijn besluit te nemen: cash flow prognoses (2 of 3 varianten), beschrijving van zekerheden en een SWOT analyse maken daar een vast onderdeel van uit. Referenties op aanvraag.