Waardebepaling


➞  Rendement

➞  Risico

➞  Financierbaarheid

➞  Overnamestructuur

Wanneer is de waarde van een onderneming belangrijk?

  • Bij het bepalen van de financierbaarheid van de aankoop
  • Bij het bepalen van de terugverdientijd van de aankoop
  • Bij in/uitkoop van een medevennoot
  • Verkoop ik mijn bedrijf voor de juiste prijs?

Op een zeker moment in het overnameproces komt de vraag boven: hoeveel is een onderneming waard? Daar is al veel over gezegd en geschreven, er zijn diverse formules in omloop. De meest gebruikte zijn:

– De DCF methode (Discounted Cash Flow), vaak in combinatie met cash- debt free overnamebalans

– Eigen vermogen + factor maal de winst (Goodwill)

Deze methodes zijn gebaseerd op een af te spreken overnamebalans en de winst of kasstroom (DCF).

Waardebepaling


➞  Rendement

➞  Risico

➞  Financierbaarheid

➞  Overnamestructuur

..maal de winst?

Waardebepaling omvat veel meer dan een formule invullen. Er spelen een heleboel zaken mee:
Te denken valt aan stabiliteit van omzet en resultaat, kwaliteit van het personeel, de eigen-vermogen positie, de financierbaarheid van de overname, en, is er persoonlijke goodwill? Staat alles in het jaarrapport?

Niet alleen de winst uit het jaarrapport telt, maar ook de kwaliteit van de balans. En daarnaast bijvoorbeeld ook: is er recent geïnvesteerd, of moet dat nog? Wordt de omzet behaald bij 2 grote of 20 kleinere afnemers? Hoe is de leeftijdsopbouw van het personeel? Zijn huisvesting en auto’s marktconform in de jaarrekening opgenomen? Zijn er (eenmalige) uitschieters in de kosten of opbrengsten? Allemaal zaken waar u niet mee verrast wil worden. En: ook de wederpartij neemt steeds vaker een adviseur in de arm om de waarde te onderbouwen.

Dit is een kleine opsomming van zaken die meetellen in de waarde van een onderneming. Wij brengen het terug naar de essentie en maken op grond daarvan een onderbouwde waardebepaling. De Houtregt houdt het dus graag overzichtelijk, maar ook correct: We kijken naar elk van deze facetten. Graag vertellen wij u meer over onze werkwijze.

Geen twee bedrijven zijn identiek

In onroerend goed gebeurt het nog wel eens: als uw pand lijkt op dat van de buren is de marktwaarde vergelijkbaar.
Bij waardebepaling van bedrijven is dat zo goed als ondenkbaar. Een bedrijf kent veel meer waardeaspecten die niet allemaal direct voor de hand hoeven te liggen. Of lastig meetbaar zijn.
Dan komt het aan op een praktische benadering en goed marktgevoel.

De Houtregt Corporate Finance dus.