één aandeelhouder of meerdere?

PaRticipatie


➞  1 + 1 = 3

➞  Kapitaal en financiering

➞  Heldere overeenkomsten

➞  Uit elkaar?

Wij komen in onze praktijk veel bedrijven tegen waarbij er meer dan één aandeelhouder is. Er kunnen verschillende goede redenen voor zijn: combinatie van sterktes van aandeelhouders, bundeling of juist spreiding van kapitaal. Ook het binden van medewerkers wordt mogelijk door participatie in de onderneming. Hier een praktische eerste uitleg waarmee ondernemers kunnen beoordelen welke werknemersparticipaties er zijn, de voor- en nadelen.

Participatie wordt succesvol wanneer partijen aanvullend zijn en heldere afspraken maken.

  • Wij brengen partijen bij elkaar: kapitaal, kennis & kunde.

  • Wij geven structuur door praktische zakelijke afspraken in leesbare taal in de aandeelhoudersovereenkomst.

  • Eenduidig, concreet. Als basis voor een succesvolle samenwerking.

  • En wilt u uit elkaar? Ook dan kunnen wij u terzijde staan, bij uitkoop, financiering, non-concurrentie etc.

 

Door dik en dun.

De Houtregt corporate finance.

Participatie


➞  1 + 1 = 3

➞  Inzet, kapitaal en financiering

➞  Heldere overeenkomsten

➞  Uit elkaar?

1 + 1 = 3

Als gewezen ondernemer wilt u misschien toch graag nog blijven ondernemen, maar dan wat meer op de achtergrond? Adviezen geven? Participatie? Dat kan. Groeiende bedrijven en start-ups staan open voor uw kapitaal en kennis. Wij begeleiden u graag.

Kapitaal en financiering

Kapitaalverstrekken kan op twee manieren: middels een lening danwel door overdracht of uitgifte van aandelen. Er is ook nog een tussenvorm waarbij de lening na een afgesproken termijn onder voorwaarden omgezet kan worden in aandelen. Wij vertellen u graag meer over de voor- en nadelen.

Heldere overeenkomsten

U bent ondernemer en u ziet groei mogelijkheden? U wilt graag extra kennis en kunde aantrekken en binden om dit te verwezenlijken? Ook hierin is De Houtregt u graag van dienst.

Uit elkaar ?

U hebt (of beheert) een investeringsfonds en belegt in groeiende of doorstartende ondernemingen? Graag zijn wij u van dienst om de juiste ondernemers voor u te vinden.