verkoop bedrijf in werving- en selectie technisch personeel

Vlak voor het eind van 2020 hebben wij een een mooi bedrijf verkocht in de werving- en selectie van technisch personeel. We zijn in overleg met de eigenaar op zoek gegaan naar een koper uit een aangrenzende branche: uitzend – en detachering. Voor de koper betekent dit een mooie kans op strategische uitbreiding.

In het bemiddelingstraject hebben we branchegenoten benaderd en de voorselectie gedaan. We hebben de kansrijke van de minder kansrijke partijen gescheiden middels inventariserende gesprekken onder geheimhouding. In het het advies traject hebben we (vooraf) een waardebepaling uitgevoerd en een verkoopmemorandum gemaakt. Na het leggen van de contacten met de koper hebben we de onderhandelingen geleid. Tenslotte hebben we de belangen behartigd bij het opstellen van de intentie overeenkomst, due diligence en koop overeenkomst.

verkoop – mooi Nederlands food-equipment bedrijf aan beursgenoteerde internationale partij

Een enerverend traject waarbij een meerderheidsbelang van een fabrikant van ijsmachines is verkocht aan het Noorse Orkla. WIN Equipment ontwerpt en bouwt softijsmachines op basis van het door het Japanse Nissei geleverde frames. Orkla op haar beurt is leverancier van ingrediënten, o.a. voor ijs. Zie persbericht Een traject waarbij de onderhandelingen op het scherpst van de snede gingen, maar steeds met het oog op de toekomst gericht. Werkzaamheden: waardebepaling, onderhandelingen, due diligence begeleiding en contractopstelling. Orkla liet zich vertegenwoordigen door een internationaal georiënteerd accountancy kantoor en een legal office, eveneens internationaal. Voor de verkoper een zeer goede transactie.    

Uitbreiding overname advies activiteiten

Persbericht

Oscar Mensen heeft met zijn bureau De Houtregt Corporate Finance een stap gezet in de verdere uitbreiding overname advies activiteiten. Een samenwerking is aangegaan met Jack Eerens EMS Merger & Acquisitions gevestigd in Breda/Prinsenbeek.

Na een bancaire loopbaan van ca 28 jaar in de zakelijke sector, is Jack Eerens ruim 16 jaar actief met zijn Corporate Finance bureau. Voor de continuïteit van zijn M&A activiteiten in de regio is nu het moment voor hem gekomen om een nauwe samenwerking aan te gaan met Oscar Mensen.

Oscar zal in overleg met de opdrachtgever de bedrijfsovername en bedrijfsopvolgings-werkzaamheden van Jack overnemen.

Jack zal zich concentreren en beperken tot:

  • Bedrijfswaardering
  • Bedrijfsfinanciering
  • Management Consultancy

Door de samenwerking is er op een breed expertise terrein een professionele back-up in de regio gecreëerd.

verkoop – web development bedrijf

Web development bedrijf succesvol begeleid bij de verkoop aan een Amersfoortse branchegenoot. Deze branchegenoot koopt daarmee specifieke technieken en marktaandeel, aanvullend op haar eigen pakket. Overname-experts heeft deze verkoop succesvol begeleid. Van het zoeken-en-benaderen tot en met het waarderen, onderhandelen en de vastlegging in contracten.

 

Due Diligence: het belang voor koper èn verkoper

De deal lijkt in zicht: koper en verkoper hebben elkaar gevonden, er is een prijs overeengekomen en ook de voorwaarden zijn akkoord. Nog een paar stappen en de overdracht is een feit.

Inderdaad, Nog een paar stappen. Eén van die stappen is het due diligence onderzoek. Letterlijk vertaald vanuit het Engels: gepaste zorgvuldigheid. Waarom is a) dit onderzoek belangrijk en waarom is het b) belangrijk dat het onderzoek aansluit bij die specifieke overname?

Om met de laatste vraag te beginnen: een due diligence moet passen bij het type bedrijf dat wordt overgenomen. Omdat te kunnen toelichten eerst het onderscheid tussen 3 typen onderzoek gedaan worden: boekhoudkundig, juridisch en commercieel.

Meerdere due diligence varianten

Kort gezegd is een boekhoudkundig onderzoek vooral een verdiepende en cijfermatige check van wat eerder in het koopproces aan informatie  aan de koper is verstrekt. Bijvoorbeeld: geven de jaarcijfers een juist beeld van het bedrijf? Zijn de fiscale aangiften correct en tijdig gedaan? Pensioenafdrachten in orde? Kloppen de openstaande posten?

Het juridisch onderzoek richt zich me name op de contractuele kant van de onderneming: Op welke manier liggen de afspreken met afnemers, leveranciers en werknemers vast? Is dit eenduidig? Zijn er duidelijke afspraken over prijs, termijn, bonussen? En in geval van werknemers: beloning, pensioen, vakantiedagen? Qua bank: welke financieringsvoorwaarden zijn er? In het geval u met meerdere aandeelhouders of vennoten bent: zijn de onderlinge juridische afspraken belangrijk. Wie bepaalt het beleid en bestuur? Hoe staat het met de onderlinge aanbiedingsplicht? Mogen aandeelhouders hun aandelen aan derde aanbieden en ben je dan verplicht mee te gaan? En dan zijn er nog de lopende juridische procedures tegen de onderneming. Van overheidswege, van (ex)medewerkers of van derden? Dit zijn zaken die u echt wil weten als u een onderneming koopt.

Tenslotte het commercieel due diligence: Hoe verkoopt de onderneming zijn producten en diensten, via welke kanalen en partijen? Zijn er wijzigingen te verwachten, sluiten bepaalde producten combinaties elkaar uit bij een dealer of vertegenwoordiging? Wat als een van die partijen wordt overgenomen door een concurrent?

U begrijpt, dit zijn vele vragen en voor elk bedrijf is de situatie en relevantie weer nét anders. Heeft een bedrijf veel personeel dan is het verstandig daar voldoende accent in het onderzoek het leggen. Heeft het bedrijf een brede klantenkring dan is het minder relevant om een commercieel due diligence te doen.  Is er een productie proces waar omgevingsvergunningen voor nodig zijn dan is dat des te relevanter.

Belangrijk dus om een set vragen te definiëren die passen bij de situatie en de mogelijke afkadering van risico’s. Uw Overname-Expert kan u daarin adviseren.

De risico’s zijn in beeld, en dan?

Hiermee komen we terug bij vraag a) waarom is een due diligence onderzoek van belang? Het is voor koper van belang dat wanneer u na overname vermoedt dat de verkoper u niet alle informatie heeft verstrekt en schade denkt te hebben, dan is achteraf klagen of procederen wellicht niet voldoende als u niet zelf vooraf een relevant onderzoek hebt gedaan: De verkoper heeft weliswaar een meldplicht, maar de koper heeft zelf een onderzoeksplicht. Bent u niet de koper maar de verkoper? Ook de verkoper krijgt met een due diligence vaste grond onder de voeten. Alles wat de koper vooraf wist is achteraf –na overname- geen reden om te klagen of te procederen. Het is voor de verkoper dan ook verstandig om te documenteren welke informatie hij aan koper heeft verstrekt t.b.v. het due diligence onderzoek.

Een goed due diligence onderzoek geeft zowel koper als verkoper duidelijkheid. Koper gaat doorgaans een stevige financiële verplichting aan. Die moet over de jaren terugverdiend worden en dat kan door het beheerst nemen van bedrijfsrisico’s. Verkoper heeft geen zin om achteraf in (on)terechte claims betrokken te worden. Het due diligence geeft beide partijen de rust die ze verdienen.

Er is hier natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Voor meer advies, neem contact op met ons

Machinefabriek verkocht, omzet 5,3 Mio.

Ondernemer heeft geen opvolging en kwam met de vraag bij ons om een passende koper te zoeken. De eisen van de opdrachtgever waren: koper met voldoende eigen middelen, en bewezen affiniteit met de werkzaamheden.

Die koper hebben we gezocht en gevonden.

Binnen 4,5 maand het gehele traject van de verkoop van de machinefabriek begeleid en succesvol afgerond.

De onderhandelingen, het opstellen van de intentieovereenkomst, monitoring van het boekenonderzoek, opstellen van de definitieve overeenkomsten en uiteindelijk de notariële overdracht is naar tevredenheid verlopen.