Due Diligence: het belang voor koper èn verkoper

De deal lijkt in zicht: koper en verkoper hebben elkaar gevonden, er is een prijs overeengekomen en ook de voorwaarden zijn akkoord. Nog een paar stappen en de overdracht is een feit.

Inderdaad, Nog een paar stappen. Eén van die stappen is het due diligence onderzoek. Letterlijk vertaald vanuit het Engels: gepaste zorgvuldigheid. Waarom is a) dit onderzoek belangrijk en waarom is het b) belangrijk dat het onderzoek aansluit bij die specifieke overname?

Om met de laatste vraag te beginnen: een due diligence moet passen bij het type bedrijf dat wordt overgenomen. Omdat te kunnen toelichten eerst het onderscheid tussen 3 typen onderzoek gedaan worden: boekhoudkundig, juridisch en commercieel.

Meerdere due diligence varianten

Kort gezegd is een boekhoudkundig onderzoek vooral een verdiepende en cijfermatige check van wat eerder in het koopproces aan informatie  aan de koper is verstrekt. Bijvoorbeeld: geven de jaarcijfers een juist beeld van het bedrijf? Zijn de fiscale aangiften correct en tijdig gedaan? Pensioenafdrachten in orde? Kloppen de openstaande posten?

Het juridisch onderzoek richt zich me name op de contractuele kant van de onderneming: Op welke manier liggen de afspreken met afnemers, leveranciers en werknemers vast? Is dit eenduidig? Zijn er duidelijke afspraken over prijs, termijn, bonussen? En in geval van werknemers: beloning, pensioen, vakantiedagen? Qua bank: welke financieringsvoorwaarden zijn er? In het geval u met meerdere aandeelhouders of vennoten bent: zijn de onderlinge juridische afspraken belangrijk. Wie bepaalt het beleid en bestuur? Hoe staat het met de onderlinge aanbiedingsplicht? Mogen aandeelhouders hun aandelen aan derde aanbieden en ben je dan verplicht mee te gaan? En dan zijn er nog de lopende juridische procedures tegen de onderneming. Van overheidswege, van (ex)medewerkers of van derden? Dit zijn zaken die u echt wil weten als u een onderneming koopt.

Tenslotte het commercieel due diligence: Hoe verkoopt de onderneming zijn producten en diensten, via welke kanalen en partijen? Zijn er wijzigingen te verwachten, sluiten bepaalde producten combinaties elkaar uit bij een dealer of vertegenwoordiging? Wat als een van die partijen wordt overgenomen door een concurrent?

U begrijpt, dit zijn vele vragen en voor elk bedrijf is de situatie en relevantie weer nét anders. Heeft een bedrijf veel personeel dan is het verstandig daar voldoende accent in het onderzoek het leggen. Heeft het bedrijf een brede klantenkring dan is het minder relevant om een commercieel due diligence te doen.  Is er een productie proces waar omgevingsvergunningen voor nodig zijn dan is dat des te relevanter.

Belangrijk dus om een set vragen te definiëren die passen bij de situatie en de mogelijke afkadering van risico’s. Uw Overname-Expert kan u daarin adviseren.

De risico’s zijn in beeld, en dan?

Hiermee komen we terug bij vraag a) waarom is een due diligence onderzoek van belang? Het is voor koper van belang dat wanneer u na overname vermoedt dat de verkoper u niet alle informatie heeft verstrekt en schade denkt te hebben, dan is achteraf klagen of procederen wellicht niet voldoende als u niet zelf vooraf een relevant onderzoek hebt gedaan: De verkoper heeft weliswaar een meldplicht, maar de koper heeft zelf een onderzoeksplicht. Bent u niet de koper maar de verkoper? Ook de verkoper krijgt met een due diligence vaste grond onder de voeten. Alles wat de koper vooraf wist is achteraf –na overname- geen reden om te klagen of te procederen. Het is voor de verkoper dan ook verstandig om te documenteren welke informatie hij aan koper heeft verstrekt t.b.v. het due diligence onderzoek.

Een goed due diligence onderzoek geeft zowel koper als verkoper duidelijkheid. Koper gaat doorgaans een stevige financiële verplichting aan. Die moet over de jaren terugverdiend worden en dat kan door het beheerst nemen van bedrijfsrisico’s. Verkoper heeft geen zin om achteraf in (on)terechte claims betrokken te worden. Het due diligence geeft beide partijen de rust die ze verdienen.

Er is hier natuurlijk nog veel meer over te zeggen. Voor meer advies, neem contact op met ons

Machinefabriek verkocht, omzet 5,3 Mio.

Ondernemer heeft geen opvolging en kwam met de vraag bij ons om een passende koper te zoeken. De eisen van de opdrachtgever waren: koper met voldoende eigen middelen, en bewezen affiniteit met de werkzaamheden.

Die koper hebben we gezocht en gevonden.

Binnen 4,5 maand het gehele traject van de verkoop van de machinefabriek begeleid en succesvol afgerond.

De onderhandelingen, het opstellen van de intentieovereenkomst, monitoring van het boekenonderzoek, opstellen van de definitieve overeenkomsten en uiteindelijk de notariële overdracht is naar tevredenheid verlopen.

Overname 2.0.

Hoe verder na overname? Hoe bereik je overname 2.0?

Je kan groeien door overnames. Ofwel 1+1=2.

Je kan ook groeien door het overgenomen bedrijf verder te laten groeien. Een van onze opdrachtgevers doet dat heel goed. 1+1=3. We hebben hen in 2014 bijgestaan in de aankoop van een mechatronica bedrijf. Wij hebben daar de waardebepaling, onderhandelingen en contract opstelling van verricht.

Deze opdrachtgever is inmiddels zo snel doorgegroeid dat ze zelf interessant zijn geworden voor een beursgenoteerde participant.

Een goed voorbeeld waarbij strategie, ondernemerszin en volharding kunnen leiden tot een mooi en snel groeiend bedrijf.

De Houtregt: internationale overnames van MKB bedrijven – top in Luxemburg

De Europese Unie ondersteunt internationale overnames van MKB (SME) bedrijven. Daarmee stimuleert de EU bedrijven in hun groei en innovatie.

Dusdanig belangrijk dat er op 17 en 18 Mei een bijeenkomst georganiseerd door Transeo in Luxemburg.

Met ca 200 deelnemers uit een 10-tal landen werden thema’s besproken als: financierbaarheid, cultuurverschillen, verschillen tussen overname trajecten in de diverse landen.

Wij waren als corporate finance partij erbij en betrokken deelnemer. De Houtregt heeft vaker internationale overnames begeleid, en we willen onze kennis en netwerk hierin verder vergroten.

Relevant, vooral als u advies over overname in het buitenland zoekt, of benaderd bent door een buitenlandse partij. Wij kunnen u pro-actief helpen!

Jong ondernemers echtpaar begeleid bij aankoop autoglas specialist Midden Nederland.

Jong ondernemers echtpaar begeleid bij aankoop van een auto glas specialist in Midden Nederland.

Binnen 3 maanden het gehele traject van de aankoop van het bedrijf begeleid en succesvol afgerond. Daarmee was het op een paar kleine obstakels na bijna een overname uit het boekje.

Met een goed onderbouwd ondernemingsplan is de financieringsaanvraag ingediend en geaccepteerd. Daarna zijn de definitieve voorwaarden m.b.t. de aankoop uitonderhandeld, het boekenonderzoek begeleid en alles door ons in een koopcontract vastgelegd.

Geweldig om te doen voor deze twee gedreven mensen: Veel succes gewenst met de overname!

Gecontroleerde groei in een groeiend bedrijf

Meb onze strategie partner NoNonsancy bieden wij groeiende ondernemers toegang tot een support programma waarin ze sneller en vooral beter kunnen groeien.

Zit uw bedrijf in een groeispurt, op weg naar een bedrijfsovername?

Persoonlijke begeleiding tegen een gereduceerd tarief, dankzij cofinanciering van de Gemeente Utrecht en NoNonsancy.

Groeiversneller

Realiseer je groeiplannen en laat je niet hinderen door de waan van de dag.

 

[social_icons icon=”linkedin” link=”www.linkedin.com/in/oscar-mensen-bedrijfsovername”]