C D E L N O

Cash-debt-free

Overname balans met als uitgangspunt dat er geen banksaldo op staat en de rentedragende schulden zijn afgelost.

 

Concurrentie beding

Niet concurrerend werkzaam mogen zijn na de verkoop van de onderneming. Vaak wordt dit uitgebreid naar het niet mogen investeren in concurrerende activiteiten.

 

Due diligence

Een due diligence onderzoek wordt door de (adviseur van) de koper uitgevoerd. Hierbij wordt de financiële administratie gecontroleerd en vaak ook het personeels dossier en de lopende contracten. Meestal zijn de onderhandelingen dan al afgerond en hebben koper en verkoper al overeenstemming over de koopsom. Dit is dan gedaan aan de hand van eerder door de verkoper verstrekte informatie. Om te kijken of dit klopt en omdat de koper een onderzoeksplicht heeft wordt er een due diligence onderzoek uitgevoerd.(vroeger ook wel verificatie onderzoek genaamd). Mochten er alsnog bijzonderheden naar voren komen dan kunnen deze nog opgenomen worden in de garanties die verkoper verstrekt, die worden dan in de definitieve koop/verkoopovereenkomst opgenomen.

Earn Out

Earn out is het deel van de koopsom dat nabetaald wordt aan de hand van de resultaten van de onderneming na overname. Deze constructie wordt soms gekozen om de verkoper betrokken te houden bij een goede overdracht. Maar ook wanneer de toekomst van het bedrijf onzeker is, of omdat koper en verkoper daar uiteenlopende ideeën over hebben. Er wordt dan (deels) nabetaald op basis van wat het bedrijf daadwerkelijk heeft gepresteerd na overname. Bijvoorbeeld op het gebied van omzet, bruto marge. Dit wordt in de koopovereenkomst vastgelegd. Het is belangrijk een dergelijke afspraak eenduidig vast te leggen. Bijvoorbeeld dat koper zijn investeringsniveau handhaaft op een vooraf overeengekomen peil.

 

EBITDA

Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization.

Winst vóór rente, belasting, afboekingen en afschrijvingen. In veel jaarrekeningen ook wel bedrijfsresultaat genoemd.