Overname balans met als uitgangspunt dat er geen banksaldo op staat en de rentedragende schulden zijn afgelost.