De balans op het moment van overname. Soms wordt er voorafgaand aan de overname nog dividend uitgekeerd, of en rekening courant vereffend.