De Houtregt: internationale overnames van MKB bedrijven – top in Luxemburg

De Europese Unie ondersteunt internationale overnames van MKB (SME) bedrijven. Daarmee stimuleert de EU bedrijven in hun groei en innovatie.

Dusdanig belangrijk dat er op 17 en 18 Mei een bijeenkomst georganiseerd door Transeo in Luxemburg.

Met ca 200 deelnemers uit een 10-tal landen werden thema’s besproken als: financierbaarheid, cultuurverschillen, verschillen tussen overname trajecten in de diverse landen.

Wij waren als corporate finance partij erbij en betrokken deelnemer. De Houtregt heeft vaker internationale overnames begeleid, en we willen onze kennis en netwerk hierin verder vergroten.

Relevant, vooral als u advies over overname in het buitenland zoekt, of benaderd bent door een buitenlandse partij. Wij kunnen u pro-actief helpen!