Kinderdagopvang  

Kinderdagopvang

Deze onderneming biedt deskundige en gekwalificeerde kinderdagopvang met ca. 40 kindplaatsen. Een gemotiveerd team draagt zorg  voor een veilige en vertrouwde opvang. Het pedagogische beleid is gestoeld op de eigenheid van het kind, wat goed past bij de kleinschaligheid. De onderneming beschikt over prima en up tot date huisvesting. De onderneming is gevestigd in het midden van het land. Gebouw, inrichting en spelmateriaal zijn alle in goede staat. De onderneming heeft een goede naam en goede GGD rapportages. De faciliteiten en de groepen laten nog een kleine uitbreiding toe. Voor het jaar 2023 wordt een omzet verwacht van € 500k. Geschikt voor een koper met ervaring in de branche en aantoonbaar eigen middelen. Een starter (qua onderneming) zou kunnen maar dan mèt werkervaring en mèt eigen middelen. Niet zo zeer geschikt voor een corporate en landelijke keten.

 

 

 

 

Kinderdagopvang en BSO  

kinderdagopvang en BSO  

Deze onderneming biedt deskundige en gekwalificeerde kinderdagopvang en verschillende vormen van BSO (buitenschoolse opvang), met respectievelijk ca. 60 en 120 kindplaatsen. Met een gemotiveerd team wordt aan kinderen een veilige en vertrouwde opvang geboden vanuit een helder pedagogische beleid. De onderneming beschikt over een moderne huisvesting, met zowel binnen als buiten veel ruimte. De onderneming is gevestigd in het zuiden van het land. Gebouw, inrichting en spelmateriaal zijn alle in goede staat. De onderneming heeft een goede naam en positieve GGD rapportages. Uitbreiding van omzet en activiteiten is mogelijk. Voor het jaar 2023 wordt een omzet verwacht van € 1,5 miljoen.