Earn Out

Earn out is het deel van de koopsom dat nabetaald wordt aan de hand van de resultaten van de onderneming na overname. Deze constructie wordt soms gekozen om de verkoper betrokken te houden bij een goede overdracht. Maar ook wanneer de toekomst van het bedrijf onzeker is, of omdat koper en verkoper daar uiteenlopende ideeën over hebben. Er wordt dan (deels) nabetaald op basis van wat het bedrijf daadwerkelijk heeft gepresteerd na overname. Bijvoorbeeld op het gebied van omzet, bruto marge. Dit wordt in de koopovereenkomst vastgelegd. Het is belangrijk een dergelijke afspraak eenduidig vast te leggen. Bijvoorbeeld dat koper zijn investeringsniveau handhaaft op een vooraf overeengekomen peil.