Non-disclosure Agreement (NDA)

Non-disclosure Agreement (NDA) is een overeenkomst waarin wordt vastgelegd welke informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden. Ook staat er in afgesproken hoe lang die vertrouwelijkheid geldt. Soms wordt een boetebeding opgenomen in geval van overtreding. Dit wordt vaak gedaan bij bedrijven in niche segmenten, bij concurrenten, of om het in-de-keuken-kijken te ontmoedigen.