Due diligence

Een due diligence onderzoek wordt door de (adviseur van) de koper uitgevoerd. Hierbij wordt de financiële administratie gecontroleerd en vaak ook het personeels dossier en de lopende contracten. Meestal zijn de onderhandelingen dan al afgerond en hebben koper en verkoper al overeenstemming over de koopsom. Dit is dan gedaan aan de hand van eerder door de verkoper verstrekte informatie. Om te kijken of dit klopt en omdat de koper een onderzoeksplicht heeft wordt er een due diligence onderzoek uitgevoerd.(vroeger ook wel verificatie onderzoek genaamd). Mochten er alsnog bijzonderheden naar voren komen dan kunnen deze nog opgenomen worden in de garanties die verkoper verstrekt, die worden dan in de definitieve koop/verkoopovereenkomst opgenomen.